Bitcoin Là Gì?

Các nhà đầu tư và nhà báo so sánh thời trang ngày nay để đầu tư vào tiền điện tử (như bitcoin) với cơn sốt…