Giá Bitcoin

  Vào cuối tháng 8 năm 2017, giá trị thị trường đã được thiết lập của bitcoin là gần 5.000 đô la cho mỗi bitcoin.…