Bảo Mật Bitcoin

Kể từ năm 2010, đã có khoảng một chục vụ hack trao đổi tiền điện tử. Thiệt hại số tiền đến hàng trăm triệu đô…